Het Vogelhospitaal is onderdeel van de Stichting Vogelrampenfonds. Stichting Vogelrampenfonds is bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Via deze pagina is alle relevante informatie omtrent Stichting Vogelrampenfonds en het daarbij behorende Vogelhospitaal te vinden.

Stichting Vogelrampenfonds
Kamer van Koophandel nummer: 41222647
RSIN nummer 804608441

Adres:
Vergierdeweg 292
2026 BJ Haarlem
Telefoon: 023 – 525 5302
management@vogelhospitaal.nl

Doelstelling:
De doelstellingen van onze stichting kun je vinden op de volgende pagina:
vogelhospitaal.nl/over/doelstellingen

Statuten:
Statuten Vogelrampenfonds

Beleidsplan:
Beleidsplan 2020-2025
Integriteitsbeleid en gedragscode

Afgelopen jaren:
Jaarverslag inclusief balans en V&W rekening 2019
Jaarverslag inclusief balans en V&W rekening 2020

Bestuur:
Nancy Bromet (voorzitter)
Stef van Sikkelerus (secretaris)
Michel Rijk (penningmeester)
Peter Klaver (dierenarts)
Martin van Eijl (bestuurslid HR)
Edwin Kamkes (bestuurslid)