Het Vogelhospitaal is onderdeel van de Stichting Vogelrampenfonds. Stichting Vogelrampenfonds is bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Via deze pagina is alle relevante informatie omtrent Stichting Vogelrampenfonds en het daarbij behorende Vogelhospitaal te vinden.

Stichting Vogelrampenfonds
Kamer van Koophandel nummer: 41222647
RSIN nummer 804608441

Adres:
Vergierdeweg 292
2026 BJ Haarlem
Telefoon: 023 – 525 5302
management@vogelhospitaal.nl

Doelstelling:
De doelstellingen van onze stichting kun je vinden op de volgende pagina:
vogelhospitaal.nl/over/doelstellingen

Statuten:
Statuten Vogelrampenfonds

Beleidsplan:
Beleidsplan 2022-2027
Integriteitsbeleid en gedragscode

Afgelopen jaren:
Jaarverslag inclusief balans en V&W rekening 2020
Jaarverslag inclusief balans en V&W rekening 2021

Bestuur:
Nancy Bromet (voorzitter)
Stef van Sikkelerus (secretaris)
Michel Rijk (penningmeester)
Martin van Eijl (bestuurslid HR)
Hans de Wit (bestuurslid)
Michiel Bosgra (bestuurslid)