Steeds meer mensen kiezen voor een nalatenschap aan een goed doel. Als u niet alleen tijdens uw leven, maar ook als u er niet meer bent een bijdrage wilt leveren aan dierenwelzijn, dan kunt u Stichting Vogelrampenfonds (het Vogelhospitaal) opnemen in uw testament. Hier vindt u de informatie die helpt om een keuze te maken.

Kies eerst of u uw dierbaren en/of goede doelen als (mede-)erfgenaam of als (mede-)legataris benoemt. Dit is afhankelijk van wat u wilt nalaten:

Het Vogelhospitaal is erfgenaam

Als (mede)erfgenaam heeft het Vogelhospitaal alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. Het Vogelhospitaal en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap. De grootte van het erfdeel is afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap en het aantal erfgenamen.

Het Vogelhospitaal krijgt een legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. De grootte van het legaat is niet afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap. Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis), een effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij. Ook een legaat aan een goed doel moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is het goede doel benoemd als legataris in het testament.

Het opstellen van een testament is belangrijk, zonder testament bepaalt de wet hoe de nalatenschap wordt verdeeld. Een testament moet door een notaris worden gemaakt om rechtsgeldig te zijn. Dat kan tegenwoordig online tegen een vast bedrag of bij de notaris in uw buurt.

U kunt bepalen wat er met uw schenking gebeurt

Voor de vogels is het fantastisch als u ons opneemt in uw testament. Al het geld komt ook volledig bij de vogels terecht.

Als ANBI organisatie hoeft Stichting Vogelrampenfonds geen belasting te betalen over giften en nalatenschappen. Als u dat wenst kunt u specifiek aangeven waar u wilt dat het geld aan besteed wordt:

Opvang en verzorging van de vogels

Op jaarbasis worden in de opvang in Haarlem-Noord ongeveer 4000 vogels opgevangen en verzorgd, uit 5 gemeenten (Haarlem, Zandvoort, Velsen, Heemstede, Haarlemmermeer). De totale kosten per vogel zijn ongeveer €40, dit is inclusief de huisvesting en medewerkers. Dus voor €40 kunt u ons helpen om een vogel het leven te redden en weer vrij te laten in de natuur! Maar u kunt ook onze dierenarts of voerkosten sponsoren.

Educatie

Het Vogelhospitaal verzorgt lezingen over diverse onderwerpen en verzorgt tevens gastlessen voor scholieren. Het beschikt over een educatieruimte en is tevens een SBB (samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven) erkend leerbedrijf.

Projecten

Er is een masterplan beschikbaar met concrete projecten voor de komende jaren, hierbij een greep uit de plannen:

  • Aanleg boscabines. Dit zijn afgesloten cabines voor de opvang van roofvogels en andere stressgevoelige vogels die gesitueerd moeten worden op een rustige locatie
  • Uitbreiding buitenvijvers. Het bassin-oppervlak van onze buitenvijvers is veel te klein, we kunnen slechts een beperkt aantal watervogels opvangen. Onze droom is het om het Badhuis zó aan te pakken dat we “overloop-bassins” krijgen waar de mogelijkheid bestaat voor vogels om zowel bínnen te blijven als naar buiten te zwemmen. Buiten, in het verlengde daarvan, komen een serie schakelbare vijvers. Dat zou het mogelijk moeten maken om met de grootte te variëren, waardoor we zowel grote vogels als grote groepen kunnen opvangen.
  • Opknappen oude schuur. Onderdeel van het complex vormt een grote schuur die nu alleen als opslag wordt gebruikt en waar een asbest dak op rust. Het dak moet gesaneerd worden, daarna kan hier een nieuwe nachtopvang, een quarantaineruimte, een werkplaats, een voorraadruimte en mogelijk ook een opvang voor kleine zoogdieren gecreëerd worden.

Als u meer wilt weten of een keer achter de schermen wilt kijken bij het Vogelhospitaal, neem dan contact met ons op. Wij vertellen graag wat wij allemaal doen om de vogels te redden en hoe wij ons geld besteden. Voor meer informatie kunt je u contact opnemen met Stichting Vogelrampenfonds.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Vogelrampenfonds.

Telefoon: 023 – 525 53 02

Notariële informatie

Statutaire naam stichting: Stichting Vogelrampenfonds
Vestigingsplaats: Haarlem
Kamer van koophandel: 41222647
ANBI verklaring: ja

Dank

Wij ontvangen doorgaans 1 á 2 nalatenschappen per jaar. Zonder deze nalatenschappen kunnen wij niet bestaan. Niet alle gevers willen vermeld worden, maar wij zijn diep dankbaar voor hun betrokkenheid bij de vogels en wat zij voor het Vogelhospitaal hebben betekend. Op de volgende pagina een aantal persoonlijke verhalen over nalaten aan het Vogelhospitaal.