Dank aan de familie Pitters

Wij hebben een fantastische donatie in ontvangst mogen nemen van Henny Pitters-van Bakel, hierbij in Henny’s eigen woorden de toelichting:

“Mijn man en ik hebben al jaren geleden besloten om na ons overlijden, in plaats van bloemen, graag een donatie zouden willen ontvangen voor een goed doel. 31 Januari 2019 is mijn man overleden. Hij had te kennen gegeven dat zijn keuze was gevallen op het Vogelhospitaal Haarlem. Daar hebben we menig vogeltje in nood naar toe gebracht. Vogels zijn onderdeel van de natuur en essentieel voor het leven op aarde. In de door de mens gecreëerde wereld komen ze nogal eens in de problemen. Op deze manier kunnen we misschien iets terugdoen voor onze gevleugelde vrienden. De wens van mijn man is op de door hem zelf gemaakte rouwkaart gedrukt. De reactie van de mensen was positief; er is dan ook gul gedoneerd. Op deze wijze kan het Vogelhospitaal weer even verder met hun prachtige werk. Ik hoop dat ik met dit berichtje mensen een alternatief heb kunnen aanreiken.”

Wij danken Henny en wijlen haar man Ron voor dit mooie gebaar.

Dank aan Grietje van Dijk-Tempel

in 2016 ontvingen we een legaat van Grietje van Dijk-Tempel, die tussen 1997 en 2010 in Aerdenhout woonde, waardoor ze over het werk van het Vogelhospitaal hoorde. Als kraamverpleegkundige en maatschappelijk werkster werkte ze in Rotterdam en Den Haag.

Daarnaast is ze altijd een groot liefhebster geweest van dier en natuur. Op latere leeftijd huwde ze de kunstschilder Gerard Cloeck van Dijk. Haar stiefzoon Syb van Dijk beschreef het volgende tafereeltje: in een landelijk gebied bevindt het echtpaar zich in de woonkamer met vergezicht op tuin en veld, terwijl zij Chopin speelt op haar vleugel en hij aan een landschap schilderij werkt. Natuur en cultuur in een stevige omarming en uiteindelijk een postuum geschenk aan het Vogelhospitaal. In de dagelijkse zoektocht naar geld ervaren we een erfenis of legaat dankbaar als een welkome adempauze.