Vogels zijn vaak het slachtoffer van illegaal geloosde stookolie

Wanneer je een vogel besmeurd met olie vindt, breng deze zo spoedig mogelijk naar het Vogelhospitaal. Hanteer de vogel met handschoenen of een doek. Transporteer de vogel in een doos met luchtgaten.

Kun je de vogel zelf niet brengen, bel dan de Dierenambulance. De Dierenambulance komt de vogel gratis ophalen en brengt hem naar het Vogelhospitaal.

Het Vogelhospitaal werkt nauw samen met 4 andere kustasielen (SON):

Stichting Olievogelopvang Nederland (SON) is het gezamenlijke aanspreekpunt voor Rijkswaterstaat bij de nationale olierampenbestrijding.

Bij een olieramp op zee kan snel een tijdelijk opvangcentrum voor vogels worden ingericht. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat onlangs een nationaal interventieplan opgesteld waarin de benutting van kennis en ervaring van de samenwerkende kustasielen centraal staat.

Voor de bestrijding van grote rampen is er een internationaal netwerk van organisaties, dat vanuit Brussel wordt gecoördineerd door Sea Alarm.