Help ons de vogels helpen!

Het Vogelhospitaal ontvangt slechts beperkt subsidie van de gemeenten, hiermee wordt ongeveer een derde van de begroting gedekt. Voor tweederde van de begroting is het Vogelhospitaal dus afhankelijk van donateurs en sponsoren. Jaarlijks worden ongeveer 3800 wilde vogels opgevangen. Ze verkeren in nood en hebben medische zorg, rust, goed voedsel en veilig onderdak nodig.

Overweeg je €1000 of meer aan het Vogelhospitaal te geven? Dan kun je indien je dat wenst contact opnemen met ons bestuur. Wij vinden het belangrijk dat je gift aansluit bij je persoonlijke idealen en verwachtingen en staan je dan ook graag te woord. Samen kunnen we dan bespreken hoe je je gift wil besteden. Mogelijk wil je ook je tijd of je netwerk inzetten voor het Vogelhospitaal? Ook dat waarderen wij zeer.

Vanzelfsprekend ontvang je van ons transparante verslaglegging over onze werkwijzen, de besteding van onze inkomsten en de behaalde resultaten.

Neem contact op met :

Nancy Bromet, voorzitter Vogelhospitaal
06 – 218 982 48
Stuur een bericht