Jonge houtduiven worden met kropmelk door beide ouders gevoed.

De houtduif (Columba palumbus) is de grootste duivensoort van Europa. In het Noord- en Oost-Europa en het westen van Azië is de houtduif een trekvogel en overwintert vaak in grote zwermen. In Zuid- en West-Europa is de houtduif een standvogel die het hele jaar aanwezig blijft. Houtduiven broeden in beboste gebieden aan bosranden en parken en hebben een lang broedseizoen: van april tot oktober. De twee witte eieren worden in een simpel nest van takjes gelegd en komen na 17 tot 19 dagen uit. De met geel dons bedekte jongen worden de eerste paar dagen alleen met de kropmelk van beide ouders gevoed. Dit kropmelk wordt tijdens het broedseizoen door speciale cellen in de wand van de krop geproduceerd. Naarmate de jongen ouder worden krijgen ze ook vast voedsel waaronder zaden en fruit van de ouders. Na 34 dagen zijn de jongen groot genoeg om voor zichzelf te zorgen.

Houtduiven hebben een gevarieerd plantaardig dieet van zaden, jonge bladscheuten, boomknoppen, graan, eikels, hazelnoten, oogstresten, fruit en bessen. Sporadisch wordt dit aangevuld met larven, mieren en kleine wormen.

De Houtduif als patiënt

De meeste volwassen houtduiven komen binnen als verkeersslachtoffer of zijn ergens tegenaan gevlogen. Daarnaast zien we duiven die slachtoffer zijn geworden van katten. In het Vogelhospitaal worden de duiven aan hun verwondingen behandeld en na revalidatie op speciaal hiervoor uitgekozen locaties weer vrijgelaten. Houtduiven kunnen veelvuldig besmet zijn met parasieten als wormen en cocidiose. In herfst en winter komen er regelmatig dieren binnen die besmet zijn met trichomoniasis (’t geel). In het beginstadium van die aandoening kan de ziekte nog bestreden worden met medicijnen.

Jonge houtduiven zijn vaak uit het nest gevallen. Jonge duiven krijgen een nestje en worden grootgebracht met duivenpap die wordt gegeven met een speciale kropspuit. Naarmate deze jonge duiven ouder worden krijgen ze een zaadmengsel waarna ze, mits ze goed genoeg kunnen vliegen, worden vrijgelaten.