Het Vogelhospitaal, Stichting Vogelrampenfonds, gevestigd aan Vergierdeweg 292, 2026 B J Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de gegevens verwerking, er is geen aparte functionaris. Het Vogelhospitaal is te bereiken via het contactformulier van de website. Voor adresgegevens klik hier.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Vogelhospitaal gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Vogelhospitaal neemt geen geautomatiseerde besluiten.

Het Vogelhospitaal gebruikt alleen de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Excel bestand met genoemde persoonsgegevens ten behoeve van printen van etiketten voor de nieuwsbrief, het versturen van de Nieuwsbrief per mail of het leggen van contact.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Vogelhospitaal verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht, Aanhef correspondentie
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Wij verwerken geen bijzondere of strafrechtelijke gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Vogelhospitaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze Nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Vogelhospitaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat betekent in de praktijk dat wij je personalia bewaren zolang je actief donateur of vrijwilliger bent.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Vogelhospitaal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. het Vogelhospitaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het Vogelhospitaal. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar management@vogelhospitaal.nl.

Het Vogelhospitaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met- de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Vogelhospitaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier

Onze website is veilig via SSL (https).