Organisatie

||Organisatie
Organisatie 2017-08-28T11:51:23+00:00

Het Vogelhospitaal is onderdeel van de Stichting Vogelrampenfonds. Het Vogelhospitaal wordt gedragen door ongeveer vijftig vrijwilligers.

Voor statuten, beleidsplannen en jaarverslagen klik hier.

Twee betaalde beheerders, Maria Elisa Hobbelink en Wiebe Boomsma, zijn verantwoordelijk voor het welzijn en de behandeling van de vogels. Tevens geven zij leiding aan de vrijwilligers en zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Wiebe Boomsma
Wiebe Boomsmabeheerder
Maria Elisa Hobbelink
Maria Elisa Hobbelinkbeheerder

Zij worden actief ondersteund door het bestuur van de stichting:

Vacature
Vacaturevoorzitter
Nancy Bromet
Nancy Brometsecretaris
Michel Rijk
Michel Rijkpenningmeester
Henk Goudkade
Henk Goudkadetechniek
Peter Klaver
Peter Klaverdierenarts

De Stichting Vogelrampenfonds was tot 2016, ondanks de verplichtingen die het Rijk via de Flora- en Faunawet aan het opvangen van zieke en gewonde vogels oplegt, volledig afhankelijk van giften, donaties, en andere vormen van schenkingen, en moest het zonder enige vorm van overheidssubsidie stellen. De enige bronnen van inkomsten die de Stichting Vogelrampenfonds ter beschikking had, bestonden uit donaties, schenkingen en nalatenschappen, en het was elk jaar onzeker welk totaalbedrag er werd gedoneerd. Per 2016/2017 echter hebben de omringende 7 gemeenten besloten een vergoeding per vogel te geven, waardoor we kunnen rekenen op een bedrag van € 55.000 per jaar. Daarmee wordt een derde van onze exploitatie gedekt.

Het betreft de gemeenten:

sbb_logo Het Vogelhospitaal is een SBB erkend leerbedrijf.
anbi_xxs Stichting Vogelrampenfonds is bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
cbf-xxs Stichting Vogelrampenfonds is een CBF erkend goed doel sinds 1 juli 2016. Dit betekent dat de fondsenwervende organisatie voldoet aan de door de sector opgestelde normen, die door toezichthouder CBF zijn getoetst. De organisatie is getoetst op missie/maatschappelijke waarde, middelen, activiteiten & organisatie, doelrealisatie, governance, verantwoording en omgang met belanghebbenden.