Het Vogelhospitaal is onderdeel van de Stichting Vogelrampenfonds. Het Vogelhospitaal wordt gedragen door ongeveer vijftig vrijwilligers.

Voor statuten, beleidsplannen en jaarverslagen klik hier.

Twee betaalde beheerders, Maria Elisa Hobbelink en Wiebe Boomsma, zijn verantwoordelijk voor het welzijn en de behandeling van de vogels. Tevens geven zij leiding aan de vrijwilligers en zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Wiebe Boomsma
Wiebe Boomsmabeheerder
Maria Elisa Hobbelink
Maria Elisa Hobbelinkbeheerder

Zij worden actief ondersteund door het bestuur van de stichting:

Vacature
Vacaturevoorzitter
Nancy Bromet
Nancy Brometsecretaris
(vroeg) pensioen, voormalig directeur in de retail
Michel Rijk
Michel Rijkpenningmeester
financieel administrateur / controller voor StudiJob, een commerciële dochter van Universtiteit van Amsterdam

nevenfunctie: freelance de financiële administratie voor P2P Foundation

Henk Goudkade
Henk Goudkadetechniek
(vroeg) pensioen, voormalig directeur in de bouw
Peter Klaver
Peter Klaverdierenarts
dierenarts/eigenaar van dierenkliniek in Dodewaard

nevenfuncties:
1. lid van de ledenraad van de belangenvereniging voor dierenartsen KNMvD
2. mede-oprichten en mede-eigenaar van de Databank voor huisdieren Petlook bv
3. parttime docent Silverlinde, Hbo Veterinaire natuurgeneeskunde in Breda

Gert-Hein de Heer
Gert-Hein de Heerbestuurslid
Commissaris bij Holland Colours NV, Holland Pigments BV, Pescheck BV, bedrijfscoach, entrepreneur

De Stichting Vogelrampenfonds was tot 2016, ondanks de verplichtingen die het Rijk via de Flora- en Faunawet aan het opvangen van zieke en gewonde vogels oplegt, volledig afhankelijk van giften, donaties, en andere vormen van schenkingen, en moest het zonder enige vorm van overheidssubsidie stellen. De enige bronnen van inkomsten die de Stichting Vogelrampenfonds ter beschikking had, bestonden uit donaties, schenkingen en nalatenschappen, en het was elk jaar onzeker welk totaalbedrag er werd gedoneerd. Per 2016/2017 echter hebben de omringende 7 gemeenten besloten een vergoeding per vogel te geven, waardoor we kunnen rekenen op een bedrag van € 55.000 per jaar. Daarmee wordt een derde van onze exploitatie gedekt.

Het betreft de gemeenten:

sbb_logo Het Vogelhospitaal is een SBB erkend leerbedrijf.
anbi_logo Stichting Vogelrampenfonds is bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
cbf_logo Het Vogelhospitaal is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op: www.geefgerust.nl
  Onze dierenambulance heeft het Nationaal Keurmerk Dierenambulances voor de periode 2017-2018 toegekend gekregen.