In deze vierde bijdrage herinneringen aan het rampjaar 1967, toen de tanker Torrey Canyon op de Britse kust liep. Een jaar later kocht het Vogelrampenfonds een eigen kas.

De onder Liberiaanse vlag varende tanker Torrey Canyon liep op 18 maart 1967 na een navigatiefout en lakse houding van de kapitein op de rotsige kust van Cornwall en brak door midden. Ruim 120.000 ton olie kwam in zee terecht. Het gevolg was dat naar schatting 230.000 dieren waaronder 200.000 vogels de dood vonden.

De kust van Engeland en Frankrijk raakte zwaar vervuild en ook op de Nederlandse kust, tussen Scheveningen en IJmuiden, spoelden veel olieslachtoffers aan. De BB (Bescherming Bevolking) had enkele voertuigen ter beschikking gesteld en reed af en aan om besmeurde vogels van het strand te halen.

Het Vogelrampenfonds Haarlem stuurde vogelkenner Kwak naar Engeland om daar ’zijn’ schoonmaakmiddel te demonstreren. Met het spul dat de Britten gebruikten, kon namelijk niet alle stookolie uit de veren worden verwijderd. Het goedje van Kwak deed dat wel.

Op 3 april keerde hij terug op Schiphol met in zijn kielzog zes schoongemaakte vogels in blakende gezondheid. De twee kuifaalscholvers, de twee papegaaiduikers, de zeekoet en de zeealk waren met het sopje van Kwak onder handen genomen en volledig hersteld.

Intussen was het pijnlijk duidelijk geworden dat vogels eigenlijk het hele jaar door hulp nodig hadden en niet alleen in strenge winters. In 1968 gaf de gemeente Haarlem toestemming om in de noordwesthoek van de Stadskweektuin een kas neer te zetten. Met die aankoop waren direct de financiële middelen uitgeput, zodat voor de inrichting nauwelijks geld over bleef.

Subsidies werden op een kleine uitzondering na afgewezen. Eén van de bestuursleden noemde het vogelhospitaal bij zijn afscheid ‘een luchtkasteel’ dat wel nooit werkelijkheid zou worden.

Toch ging het vogelhospitaal van start, zonder riolering, gas, elektriciteit en waterleidingen. Via een smalle leiding kreeg men water vanuit de Stadskweektuin. Het vullen van de binnenvijver duurde daardoor zo’n drie uur.

Juist in deze periode brak botulisme uit en werden uiteindelijk zo’n 1.300 vogels opgevangen.

vorig verhaal
historie
volgend verhaal