Hoewel de nieuwe locatie een enorme verbetering is ten opzichte van de oude, zijn door gebrek aan financiële middelen nog niet alle benodigde voorzieningen aanwezig om aan de gestelde doelstellingen optimaal te kunnen voldoen.

Zo is er nog behoefte aan:

  • Renovatie van het Badhuis, het hout onder de bassins was aangetast dus hebben we moeten slopen, de rechterhelft van het Badhuis zal dus opnieuw worden ingericht met nieuwe afvoeren, goede ventilatie en beton en tegelwerk waarmee het toekomstbestendig wordt. Er worden 4 kleine en 1 groot bassin gemaakt.
  • Quarantaine ruimtes in de bestaande schuur, wij hebben nu alleen het Badhuis dat we in geval van nood als quarantaineruimte kunnen gebruiken; echter dan kunnen we geen watervogels opvangen in geval van Vogelgriep. Daarom hebben wij een quarantaine ruimte ontworpen die in de apart staande schuur gerealiseerd zal worden. Ook de nachtopvang waar de ambulances de vogels ’s nachts plaatsen, zal deel gaan uitmaken van de schuur.
  • Buiten vijvers, wij hebben nu slechts 3 kleine buitenvijvers. We hebben een ontwerpplan met 8 kleine buitenvijvers en 1 groot midden bassin. Hierdoor kunnen wij veel meer watervogels opvangen en ook meer soorten tegelijk .
  • Boscabines , afgesloten cabines voor de opvang van bosvogels en andere stressgevoelige dieren die gesitueerd moeten worden op een zeer rustige locatie.

Daar het financieel nagenoeg onhaalbaar is om alle wensen in één keer te realiseren, is er door het bestuur besloten om de uitbreidingen en aanpassingen in vier fases uit te voeren. Er is ongeveer 1 project per jaar mogelijk aangezien wij het voornamelijk met vrijwilligers realiseren om de kosten zo laag mogelijk te houden. Met al deze wijzigingen zijn aanzienlijke bedragen gemoeid, die de Stichting Vogelrampenfonds onmogelijk zelf kan opbrengen. Wij zoeken dan ook fondsen die ons helpen dit te realiseren.