Onze wensen

|||Onze wensen
Onze wensen 2017-04-09T11:21:45+00:00

Hoewel de nieuwe locatie een enorme verbetering is ten opzichte van de oude, zijn door gebrek aan financiële middelen nog niet alle benodigde voorzieningen aanwezig om aan de gestelde doelstellingen optimaal te kunnen voldoen.

Zo is er nog dringend behoefte aan:

  • Een vlieg tunnel waarin vogels, vooral jonge meeuwen, leren vliegen en revaliderende vogels na een ziekte of verwonding kunnen oefenen.
  • Afgesloten cabines voor de opvang van bosvogels en andere stressgevoelige dieren die gesitueerd moeten worden op een zeer rustige locatie.
  • Kooien die aan een sloot gesitueerd worden voor de opvang van langzaam herstellende watervogels.
  • Buiten vijvers met een diepte van ca. 60 cm. voor de opvang van andere watervogels.
  • Het fysiek scheiden van de educatieve ruimte van het Hospitaal, om te voorkomen dat bezoekers overlast veroorzaken bij de zieke vogels waardoor die stress oplopen

Daar het financieel nagenoeg onhaalbaar is om alle wensen in één keer te realiseren, is er door het bestuur besloten om de uitbreidingen en aanpassingen in drie fases uit te voeren. Zo zal in fase 1 de bos cabines, parkeerplaatsen en de aanpassingen voor de educatieve ruimte worden gerealiseerd. In fase 2 de buiten vijvers en aanpassingen aan het badhuis. Ten slotte zal in fase 3, na de asbestsanering en vernieuwing van het dak van de schuur, in deze schuur een nieuwe nachtopvang worden gerealiseerd, inclusief een opslag voor voer, douches en een technische werkplaats.

Met al deze wijzigingen zijn aanzienlijke bedragen gemoeid, die de Stichting Vogelrampenfonds onmogelijk zelf kan opbrengen. Van de drie hoofdfases zullen budgetramingen worden opgesteld zodat door het Bestuur beleid kan worden gevoerd om, naast de reguliere bedrijfsvoering, fondsen te werven. Daarbij heeft het bestuur zich ten doel gesteld om fase 1 eind 2017 gereed te hebben, fase 2 medio 2019, en fase 3 eind 2021. Daarnaast zal getracht worden om zoveel mogelijk werkzaamheden met vrijwilligers uit te voeren waardoor de kosten beperkt kunnen worden.