Hoewel de locatie een enorme verbetering is ten opzichte van de oude, zijn door gebrek aan financiële middelen nog niet alle benodigde voorzieningen aanwezig om aan de gestelde doelstellingen optimaal te kunnen voldoen.

Hieronder onze plannen en projecten:

  • Afronding renovatie van het Badhuis, het badhuis zal begin 2021 gereed zijn, maar in 2020 was de rechterhelft al klaar en konden we weer watervogels opvangen.
  • Buiten vijvers, wij hebben nu slechts 3 kleine buitenvijvers. We hebben een ontwerpplan met 8 kleine buitenvijvers en 1 groot midden bassin. Hierdoor kunnen wij veel meer watervogels opvangen en ook meer soorten tegelijk . Dit project hopen wij na fondsenwerving in de loop van 2021 te starten
  • Quarantaine ruimtes in de bestaande schuur, wij hebben nu alleen het Badhuis dat we in geval van nood als quarantaineruimte kunnen gebruiken; echter dan kunnen we geen watervogels opvangen in geval van Vogelgriep. Daarom hebben wij een quarantaine ruimte ontworpen die in de apart staande schuur gerealiseerd zal worden. Ook de nachtopvang waar de ambulances de vogels ’s nachts plaatsen, zal deel gaan uitmaken van de schuur.
  • Boscabines , afgesloten cabines voor de opvang van bosvogels en andere stressgevoelige dieren die gesitueerd moeten worden op een zeer rustige locatie.

Daar het financieel nagenoeg onhaalbaar is om alle wensen in één keer te realiseren, is er door het bestuur besloten om de uitbreidingen en aanpassingen in vier fases uit te voeren. Er is ongeveer 1 project per jaar mogelijk aangezien wij het voornamelijk met vrijwilligers realiseren om de kosten zo laag mogelijk te houden. Met al deze wijzigingen zijn aanzienlijke bedragen gemoeid, die de Stichting Vogelrampenfonds onmogelijk zelf kan opbrengen. Wij zoeken dan ook fondsen die ons helpen dit te realiseren.