Hoewel de locatie een enorme verbetering is ten opzichte van de oude, zijn door gebrek aan financiële middelen nog niet alle benodigde voorzieningen aanwezig om aan de gestelde doelstellingen optimaal te kunnen voldoen.

Hieronder onze plannen en projecten:

Buitenvijvers

Wij hebben nu slechts 3 kleine buitenvijvers. We hebben een ontwerpplan Er komen 4 ruime vijvers van 2,5x5m met verbinding met het Badhuis (de vogels kunnen zelf in en uit lopen) en 1 hele grote midden vijver van 13x5m. Alles met stalen dakconstructie i.v.m. de Vogelgriep afschermplicht. Ook is er een aparte technische ruimte voor de pomp en de waterzuivering. In de grote diepe vijver kunnen na een storm of olie incident, zeevogels zoals jan van genten, zeekoetjes of alken buiten revalideren. Ook kunnen groepen eenden, zwanen en ganzen die als pulletje zijn binnen gekomen, hier opgroeien tot ze voldoende groot zijn om zelf te overleven in de natuur. Onze capaciteit voor watervogels wordt hiermee flink uitgebreid, we hoeven dan vrijwel geen vogels meer over te plaatsen naar andere opvangen en dat scheelt veel stress voor de vogels!

Dit project hopen wij  in de loop van 2024 te starten

Quarantaineruimtes in de bestaande schuur

Wij hebben nu alleen het Badhuis dat we als quarantaineruimte kunnen gebruiken; daar is echter alleen ruimte voor de watervogels en een beperkt aantal aaseters. Daarom hebben wij een extra quarantaineruimte ontworpen die in de apart staande schuur gerealiseerd kan worden. De nachtopvang waar de ambulances de vogels ’s nachts plaatsen, zal dan ook deel gaan uitmaken van de schuur. Voordat dit plan uitgevoerd kan worden, moeten er wat andere activiteiten plaatsvinden. Zo dient eerst het dak van de schuur vervangen te worden, vervolgens zonnepanelen geplaatst en het oude witte gebouwtje aan de straatkant moet worden afgebroken.

Huisvesting Egelopvang

In 2022 is een intentieverklaring voor huisvesting en verdere samenwerking afgesloten met de Egelopvang Haarlem e.o. De Egelopvang zal hun locatie moeten verlaten en er worden nu plannen gemaakt voor realisatie van een aparte accommodatie met eigen ingang van de Egelopvang op het terrein van het Vogelhospitaal.

Boscabines achter het Badhuis

Afgesloten cabines voor de opvang van bosvogels en andere stressgevoelige dieren die gesitueerd moeten worden op een zeer rustige locatie.

Daar het financieel en organisatorisch nagenoeg onhaalbaar is om alle wensen in één keer te realiseren, is er door het bestuur besloten om de uitbreidingen en aanpassingen in meerdere fases uit te voeren. Er is ongeveer 1 project per 2 jaar. Met al deze wijzigingen zijn aanzienlijke bedragen gemoeid, die de Stichting Vogelrampenfonds onmogelijk zelf kan opbrengen. Wij zoeken dan ook fondsen die ons helpen dit te realiseren.

logo vogelhospitaal

Bezoekadres
Vergierdeweg 292
2026 BJ Haarlem

Openingstijden
Van 1 maart t/m 31 oktober: 9:00-17:00 uur
Van 1 november t/m 28 februari: 9:00- 16:00 uur

Klik hier voor onze contactpagina

Help mee

Wil je meehelpen als vrijwilliger? Neem dan contact met ons op.
Klik hier voor meer info

Wij zoeken

Kijk op onze wensenlijsten hopelijk kun je ons helpen
Klik hier voor meer info