Hoewel de locatie een enorme verbetering is ten opzichte van de oude, zijn door gebrek aan financiële middelen nog niet alle benodigde voorzieningen aanwezig om aan de gestelde doelstellingen optimaal te kunnen voldoen.

Hieronder onze plannen en projecten:

  • Buitenvijvers Wij hebben nu slechts 3 kleine buitenvijvers. We hebben een ontwerpplan met 8 kleine buitenvijvers en 1 groot midden bassin. Hierdoor kunnen wij veel meer watervogels opvangen en ook meer soorten tegelijk . Dit project hopen wij na fondsenwerving in de loop van 2023 te starten
  • Quarantaineruimtes in de bestaande schuur Wij hebben nu alleen het Badhuis dat we als quarantaineruimte kunnen gebruiken; daar is echter alleen ruimte voor de watervogels en een beperkt aantal aaseters. Daarom hebben wij een extra quarantaineruimte ontworpen die in de apart staande schuur gerealiseerd kan worden. De nachtopvang waar de ambulances de vogels ’s nachts plaatsen, zal dan ook deel gaan uitmaken van de schuur. Voordat dit plan uitgevoerd kan worden, moeten er wat andere activiteiten plaatsvinden. Zo dient eerst het dak van de schuur vervangen te worden, vervolgens zonnepanelen geplaatst en het oude witte gebouwtje aan de straatkant moet worden afgebroken.
  • Huisvesting Egelopvang In 2022 is een intentieverklaring voor huisvesting en verdere samenwerking afgesloten met de Egelopvang Haarlem e.o. De Egelopvang zal hun locatie moeten verlaten en er worden nu plannen gemaakt voor realisatie van een aparte accommodatie met eigen ingang van de Egelopvang op het terrein van het Vogelhospitaal.
  • Boscabines achter het Badhuis Afgesloten cabines voor de opvang van bosvogels en andere stressgevoelige dieren die gesitueerd moeten worden op een zeer rustige locatie.

Daar het financieel en organisatorisch nagenoeg onhaalbaar is om alle wensen in één keer te realiseren, is er door het bestuur besloten om de uitbreidingen en aanpassingen in meerdere fases uit te voeren. Er is ongeveer 1 project per 2 jaar. Met al deze wijzigingen zijn aanzienlijke bedragen gemoeid, die de Stichting Vogelrampenfonds onmogelijk zelf kan opbrengen. Wij zoeken dan ook fondsen die ons helpen dit te realiseren.