De Hekslootpolder is een beschermd weidevogelgebied, een droomlocatie voor een vogelopvang. Na van de Gemeente Haarlem een ontheffing gekregen te hebben op het bestemmingsplan konden we tot koop overgaan en zijn de bouwwerkzaamheden in 2014 gestart die uiteindelijk geresulteerd hebben in de definitieve verhuizing in het voorjaar van 2015. Met grond in eigen beheer is de toekomst van het Vogelhospitaal veilig gesteld.

Natuur aan de rand van Haarlem

Vogels

In de Hekslootpolder kun je vele soorten vogels zien, vooral vanuit de vogelkijkhut. Afhankelijk van het jaargetijde kun je allerlei soorten vogels in hun eigen omgeving zien.

Het is eigenlijk niet te geloven maar met gemiddeld 12 -15 tellers zijn de laatste 13 jaar wekelijks in de zomer en tweewekelijks in de winter alle vogels in de Hekslootpolder geteld en geïnventariseerd. Deze informatie geeft de vereniging “Behoud de Hekslootpolder” houvast om aan de politiek en het recreatieschap Spaarnwoude aan te tonen hoe belangrijk deze 160 hectare “weilanden” zijn tussen Haarlem Noord en Spaarndam.

De vereniging “Behoud de Hekslootpolder”

De vereniging “Behoud de Hekslootpolder” stelt zich ten doel het bevorderen van de instandhouding van de Hekslootpolder in Haarlem Noord als open landschap met behoud en zo mogelijk verbetering van de milieu- ecologische waarden. Kijk op de website van de vereniging voor meer informatie over hun activiteiten en over de flora en fauna in de Hekslootpolder.