Het Badhuis

Na 3 jaar hard werken met een team van vrijwilligers, hebben wij in 2021 in de oude stierenstal ons vernieuwde Badhuis voor de watervogels geopend. Ons Badhuis dient tevens als quarantaineruimte voor de watervogels en de aaseters.

Het Badhuis is mede mogelijk gemaakt de fantastische steun van Stichting Het Waardige Dier.

Dak boven buitenbassins

Van december 2016 tot februari 2017 moesten wij dicht vanwege de Vogelgriep. Dit is niet wat je wil als Vogelhospitaal. Daarom hebben wij zo snel mogelijk maatregelen genomen om de komende jaren te kunnen voldoen aan de belangrijkste eisen van de NVWA in geval van Vogelgriep. Er is begin 2017 in record tempo een dak op de buiten bassins gezet om te kunnen voldoen aan de vereiste ophokplicht. Tevens kunnen wij provisorisch een quarantaine ruimte inrichten in het Badhuis indien nodig. Hiermee zijn wij voorbereid voor de Vogelgriep, tenzij het een variant is die gevaarlijk is voor mensen. Dan moeten wij toch sluiten. Ook indien in de nabijheid van het Vogelhospitaal Vogelgriep voorkomt kan het dat de NVWA ons opdraagt om te sluiten.

Dierenambulance

Stichting Dierenlot stelt ons een 4WD dierenambulance ter beschikking, een praktische Nissan Navara die zorgt dat wij de vogels na herstel weer vrij kunnen laten in de natuur.
Tevens kunnen we met de auto ook het strand op waardoor we na storm of een olieramp ook zelf vogels op kunnen halen.

Reinaert de Vos

Een moedervos (waarschijnlijk op zoek naar voedsel voor haar jongen) wist in voorjaar  2016 het gaas om de buitenvijvers door te knagen om er vervolgens met drie nijlgansjes en een woerd vandoor te gaan. Van de woerd restte slechts het krulveertje.
Om herhaling te voorkomen werden de watervogels dagelijks naar een binnen-kooi verplaatst voor de nacht.
Dankzij een donatie zijn alle buitenkooien nu voorzien van een stalen hekwerk waartegen een vos geen schijn van kans maakt. Onze watervogels kunnen nu onbevreesd in hun buitenkooi blijven, ook ’s nachts.

Jonge vogelruimte

Wij vangen jaarlijks ongeveer 1000 jonge vogels op in de Jonge vogelruimte (ook wel de babykamer genoemd). Tijdens het broedseizoen zijn er van 8 uur ’s morgens tot 9 u ’s avonds vrijwilligers aanwezig om ze te verzorgen. Dankzij een gulle gever hebben we extra ventilatie in deze ruimte aan kunnen brengen, zodat onze vrijwilligers ook tijdens de warme zomerperiode in frisse en gezonde lucht hun werk kunnen doen: de vele kleine snaveltjes voorzien van eten.
Tevens zijn er nieuwe kooien geplaatst. Deze zijn hygiënischer en veiliger voor de vogels door hun verbeterde vormgeving. Doordat het schoonmaakwerk nu sneller klaar is, blijft er meer tijd over voor het verzorgen van de kleintjes.

Aanpassing educatieruimte

Om grotere groepen te kunnen ontvangen zonder dat de vogels er last van hebben , hebben wij de toegang tot de educatieruimte aangepast, extra toiletten gemaakt en de parkeerplaats uitgebreid. We hebben een goede beamer ter beschikking en zijn bezig met het meubilair. Hiermee hebben we een optimale educatieruimte waar we schoolklassen, bedrijven of andere bezoekers kunnen ontvangen. Deze ruimte kan nu ook apart per dagdeel verhuurd worden eventueel in combinatie met een rondleiding of presentatie.