Gerealiseerde projecten

|||Gerealiseerde projecten
Gerealiseerde projecten 2017-07-04T13:53:38+00:00

 

Het afgelopen jaar zijn er een aantal zaken in rond ons Vogelhospitaal veranderd. Zo is de boeren-schuur achter het hoofdgebouw omgedoopt tot Het Badhuis en konden we daar -dankzij een bijzondere donatie- drie nieuwe kooien met vijvers aanleggen voor de opvang
van jonge watervogels (dit jaar al 396 jonkies).
In de kooien zijn warmtelampen aangebracht zodat de kleine diertjes, net als bij hun moeder, lekker warm tegen een pluizig knuffeldier kunnen uitrusten tijdens het groeien.

Dak boven buiten bassins

Op 9 november 2016 werd in Nederland officieel de Vogelgriep vastgesteld. De Rijksoverheid heeft meteen maatregelen afgeroepen om te voorkomen dat ook onze vogels ermee besmet zou raken. Het Vogelhospitaal Haarlem heeft, net als onze collega’s elders in het land, ook maatregelen genomen om besmetting te voorkomen.  Wij vangen immers nou nét die wilde watervogels op die de oorzaak van de besmetting zijn.  En mochten wij een besmetting binnen krijgen, dan hadden alle vogels geruimd moeten worden en waren wij voor langere tijd verplicht gesloten geweest. Daarom hebben wij eind december besloten de rustige wintermaanden dicht te gaan, en zo het risico niet te lopen dat wij in het drukke voorjaar, als de jonge vogels weer met honderden binnengebracht worden, misschien besmet en verplicht gesloten waren. Half februari bleek echter, dat de vogelgriep nog steeds actief was, alhoewel wat minder krachtig. Wij zijn toen wel weer opengegaan, maar hadden helaas geen mogelijkheid om de watervogels op te hokken en af te schermen van de bezoekers, zoals de rijksoverheid wil. Er is nu in record tempo een dak op de bassins gezet en zijn wij eindelijk weer open voor bezoekers en watervogels!

Dierenambulance

Stichting Dierenlot stelt ons een 4WD dierenambulance ter beschikking, een praktische Nissan Navara die zorgt dat wij de vogels na herstel weer vrij kunnen laten in de natuur.
Tevens kunnen we met de auto ook het strand op waardoor we na storm of een olieramp ook zelf vogels op kunnen halen.

 

Reinaert de Vos

Een moedervos (waarschijnlijk op zoek naar voedsel voor haar jongen) wist in voorjaar  2016 het gaas om de buitenvijvers door te knagen om er vervolgens met drie nijlgansjes en een woerd vandoor te gaan. Van de woerd restte slechts het krulveertje.
Om herhaling te voorkomen werden de watervogels dagelijks naar een binnen-kooi verplaatst voor de nacht.
Dankzij een donatie zijn alle buitenkooien nu voor-zien van een stalen hekwerk waar-tegen een vos geen schijn van kans maakt. Onze watervogels kunnen nu onbevreesd in hun buitenkooi blijven, ook ‘s nachts.

Jonge vogelruimte

We hebben in 2015 1.015 jonge vogels opgevangen in de Jonge vogelruimte (ook wel de babykamer genoemd). Tijdens het broedseizoen zijn er van 8 uur ‘s morgens tot 9 u ‘s avonds vrijwilligers aanwezig om ze te verzorgen. Dankzij een gulle gever hebben we extra ventilatie in deze ruimte aan kunnen brengen, zodat onze vrijwilligers ook tijdens de warme zomerperiode in frisse en gezonde lucht hun werk kunnen doen: de vele kleine snaveltjes voorzien van eten.
Tevens zijn er nieuwe kooien geplaatst. Deze zijn hygiënischer en veiliger voor de vogels door hun verbeterde vormgeving. Doordat het schoonmaakwerk nu sneller klaar is, blijft er meer tijd over voor het verzorgen van de kleintjes.