Onze locatie is groot en modern en wordt omringd door het beschermd natuurgebied De Hekslootpolder, en is tegelijkertijd ook goed bereikbaar voor de hele regio waarvoor we actief zijn. We hebben hier de mogelijkheid om naast de verzorging van de vogels, ook op educatief vlak actief te zijn in onze prachtige educatieve ruimte,.

Architectenbureau NAP in Amsterdam heeft het ontwerp gemaakt voor het Vogelhospitaal dat het agrarisch karakter van de stallen en omgeving respecteert. Duurzaamheid is de leidraad geweest voor het ontwerp.

Het resultaat mag er zijn! Onze locatie is in het voorjaar van 2015 in gebruik genomen. Alhoewel er van de bestaande stallen gebruik is gemaakt, moest aan de buitenzijde veel gerenoveerd en aan de binnenzijde volledig omgebouwd worden, zodat we ook op medisch gebied de ruimte hadden om voorzieningen uit te breiden, zonder overzichtelijkheid van werkruimte, en daarmee hygiëne, te moeten opgeven. De stallen zijn van binnen zodanig aangepast en ingericht dat het nieuwe asiel volgens de meest recente inzichten vogels kan opvangen. Daarbij is kennis geïnventariseerd van asielen in Nederland, België en Groot-Brittannië.

 • De locatie aan de Vergierdeweg 292 is voorzien van speciale en afzonderlijke ruimtes, zoals onder andere:
 • Een receptie voor de inname van gewonde en zieke vogels.
 • Een behandelkamer voor de medische verzorging.
 • Een intensive care voor de verzorging van ernstig zieke of gewonde vogels.
 • Een ziekenzaal waar zieke vogels kunnen herstellen.
 • Een jonge vogel ruimte waar in het voorjaar grote aantallen vogels gevoed worden.
 • Een wasruimte voor het schoonspoelen van met olie besmeurde vogels.
 • Een nachtopvang voor het tijdelijk onderbrengen van vogels op de uren (’s nachts) dat er niemand in het Vogelhospitaal aanwezig is.
 • Enkele binnen- en buiten bassins waarin gewonde en zieke watervogels kunnen herstellen en worden verzorgd. Tevens worden in de diepere binnen-bassins gecontroleerd of het verenkleed van met olie besmeurde vogels weer waterdicht is.
 • Buiten kooien voor (niet water)vogels.
 • Een vliegkooi waarin vogels weer leren vliegen voordat ze worden losgelaten in de vrije natuur.
 • Een educatieve ruimte, faciliteiten voor de vrijwilligers, archief en administratie.

Het is fantastisch dat we dit hebben kunnen waarmaken, maar we zijn er nog niet helemaal en dat gaat helaas niet vanzelf. We blijven alle hulp nodig hebben, zie hiervoor onze wensen. Wij laten onze patiënten pas weer los als we zeker zijn dat ze zelfstandig kunnen vliegen, zwemmen, lopen, eten en volledig zijn aangesterkt.