Een Elfstedentochtwinter, dus zeer streng.

Volgens het KNMI de koudste winter sinds 1789. Op veel plaatsen vroor het drie maanden achtereen. De Stichting Vogelrampenfonds Haarlem & Omstreken had van de Stadskwekerij een oude chrysantenkas ter beschikking gekregen, evenals de voor Haarlemmers bekende Orangerie. In dit laatste onderkomen hebben tientallen, zo niet honderden mensen dertien lange weken brood gesneden, aldus de heer Keijser, één van de oprichters:

’Voor het transport kregen wij de beschikking over vijf tientonners van het leger. De kas werd ingeruimd als een soort hospitaal met verwarming en een bijzondere ziekenbroeder, de heer Prevost. Deze man nam hier van ’s morgens tot ’s avonds met ontroerende toewijding de verzorging op zich van de zieke en kleumende vogels. Onvoorstelbare hoeveelheden tarwe en andere voedergranen, alsmede tienduizenden broden zijn de vogels ten goede gekomen. Aan een beroep op alle scholen in en rondom Haarlem, om de leerlingen te vragen brood te snijden, werd direct gehoor gegeven.’

De actie draaide weldra op volle toeren, mede dankzij presentator Bert Garthof, die zijn hele programma aan de actie besteedde. De actie werd zelfs ondersteund door het Koninklijk Huis en tal van bekende en onbekende Nederlanders.

Toen we langzamerhand in maart in een wat milder klimaat waren gekomen, besloten wij de gerevalideerde vogels aan Moeder Natuur terug te geven. Jules de Corte had voor ons een liedje gemaakt: “Wij laten de vogels vrij”. De tekst en muziek lieten wij aan alle scholen die hun medewerking gegeven hadden, uitreiken. Van elke klas mochten twee kinderen bij het terugzetten van de watervogels, aanwezig zijn. Zes autobussen van de NZH kregen wij gratis ter beschikking. Vier grote vrachtauto’s voor het vervoer van honderden duivenmanden waarin de vogels zaten. Twee muziekcorpsen begeleidden de optocht naar het Noordzeekanaal en daar gingen de vogels te water, terwijl tientallen kinderen zongen. De NOS zorgde voor een uitvoerige reportage en het bestuur was uitermate tevreden met dit sluitstuk van een lange zeer koude winter.

vorig verhaal
historie
volgend verhaal