In deze tweede bijdrage meer herinneringen aan de barre winter van 1956. Opgetekend door Chr. F. Keijser, de man die het initiatief nam om de vogels te hulp te komen.

De vogelorganisatie had meer geld nodig en kreeg van de gemeente toestemming een straatcollectie te houden. Keijser:

‘Trots de hevig snerpende koude kwamen honderden collectanten zich melden. De Unie van Vrijwilligers (UVV.) hadden wij verzocht om medewerking. Het resultaat was verbluffend. Tot diep in de nacht waren twee automatische geldtelmachines van de bank bezig de munten te tellen en geroutineerde kassiers bundelden de bankbiljetten. Wat een succes!’

Na drie weken nam gelukkig de erg strenge vorst wat af, maar we bleven toch de totaal verzwakte vogels doorvoeren.
Door de grote publiciteit, waaronder een TV- uitzending en het bioscoopjournaal van Polygoon/Profilti, kwamen wij in het middelpunt van de belangstelling te staan.

Met een zekere regelmaat kwamen er gelden op onze inderhaast geopende bankrekening binnen.Het voorlopige comité besloot over te gaan tot het kiezen van een stichtingsvorm, waaruit geboren werd: “Stichting Vogelrampenfonds Haarlem & Omstreken”.

Het bestuur werd inmiddels uitgebreid en zag er als volgt uit: Mr. W. Boers- voorzitter, G. de Bock- secretaris, Chr. F. Keijser- penningmeester, mr. B.W. Stomps- vice-voorzitter en als leden J.A. Dorresteyn, E.D. des Bouvrie en de dierenarts dr. J. Heck.

vorig verhaal
historie
volgend verhaal