Je zult het wel op het nieuws horen of op TV zien. Hier zijn dode watervogels gevonden en daar wordt een pluimveebedrijf geruimd. De vogelgriep of Aviaire Influenza (A.I.) komt tegenwoordig het hele jaar voor.

Zoals ook onze eigen griep (die ook een Influenzavirus is), kan vogelgriep zich muteren. Dit houdt in dat er twee (of meer) verschillende griepvirussen in de vogel aanwezig zijn die dan hun genetisch materiaal mixen waardoor er een nieuw griepvirus ontstaat waar de vogels nog geen afweer voor hebben kunnen opbouwen. Bij vogels geldt precies hetzelfde verhaal als bij mensen (behalve dat wilde vogels geen griepprik komen halen☺), een “lichte variant” vogelgriep laat weinig symptomen zien en de dieren hebben er weinig of geen last van. Maar af en toe ontstaat er door het mixen van die verschillende virussen, een uiterst ziekmakende vogelgriep. We noemen dat Hoog Pathogeen, dat betekent: hoog ziekmakend gehalte. En dan liggen de vogels dood in het water en is de besmettingsgraad hoog waardoor ook een heleboel andere vogels het krijgen zoals kippen, maar ook roofvogels of kraaien.

De vogelgriep die sinds 2021 rondwaart in onze regio, is een HPAI (Hoog Pathogene Aviaire Influenza). In dat geval moeten wij sluiten voor publiek, er kunnen geen rondleidingen plaatsvinden en we moeten strenge protocollen volgen.  Het risico om alle andere vogels in het hospitaal te besmetten en dan misschien te worden gesloten door de NVWA is anders te groot.

Afhankelijk van de risico’s in een bepaalde periode zijn er ook extra instructies voor het brengen van een vogel, die staan dan op ons hek vermeld.

Hoe herken je de symptomen?

Vogels worden snel ziek na een besmetting en kunnen een paar dagen later al gestorven zijn. Ondertussen is de kans op besmetting op andere vogels groot. De verschijnselen lijken enigszins op botulisme, zoals ademhalingsproblemen, draaien met de nek en kop, niet kunnen staan of vleugels niet goed kunnen openen. Daarnaast worden symptomen genoemd als diarree en zwelling van de kop (met mogelijk blauwe verkleuring) en zenuwverschijnselen. Maar uiteindelijk is vogelgriep alleen goed vast te stellen in het laboratorium.

Wat te doen als je een vogel met verdachte vogelgriep verschijnselen in het wild vindt?

Wees in elk geval alert op bovengenoemde verschijnselen. Raak deze dieren niet aan en bel de dierenambulance!

Hoe gevaarlijk is vogelgriep voor mensen?

Moeten we ons nu zorgen maken dat we als mensen ook vogelgriep kunnen oplopen? Nee, het risico op overdracht van het vogelgriepvirus op mensen is zeer klein. Alleen personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren lopen een klein risico op een infectie met een dierlijk griepvirus. Er is geen reden tot paniek. Het aanraken van een dode vogel levert geen gevaar op voor de volksgezondheid. Ben je zelf (of andere dieren) er toch mee in aanraking gekomen, dan zijn de normale hygiënische maatregelen voldoende: wassen met zeep en/of goed afspoelen! Indien er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht. Mocht je toch binnen twee weken na het aanraken van een dode vogel ziekteverschijnselen krijgen, dan is het raadzaam om even je huisarts te raadplegen. Voor medewerkers van opvangcentra en dierenambulances die veel in contact komen met vogelgriep risicosoorten zijn extra beschermingsmiddelen aanbevolen. Wij werken met een aparte quarantaineruimte waar onze medewerkers en vrijwilligers werken met alle noodzakelijke beschermingsmiddelen.