Deze winter organiseren wij weer een aantal lezingen op het Vogelhospitaal.

Wij vragen geen entreegeld voor deze lezingen, wel zullen koffie en thee in de pauze €1 kosten. Wij vragen jullie om als je per auto komt, die buiten ons terrein te parkeren (b.v. begraafplaats, hockeyvelden, ventweg Vondelweg). We hebben maar beperkt ruimte , dus meld je snel aan, vol=vol. Houd ook onze facebookpagina in de gaten!

Zo’n 2 weken voor een lezing zullen wij meer vertellen over deze lezing.

Wij hopen velen van jullie te mogen ontvangen! De volgende lezingen staan gepland:

Woensdag 14 november 2018

Remco Daalder, stadsecoloog van Amsterdam

Zijn lezing draagt de veelbelovende titel:

“Gierzwaluwen, meerkoeten en ander exotisch gevogelte. Over wereldreizigers, thuisblijvers en immigranten”

Remco Daalder is stadsecoloog en schreef verschillende boeken over de Amsterdamse stadsnatuur. In 2014 ontving hij de Jan Wolkersprijs voor zijn boek De Gierzwaluw. Daarna adviseerde hij bij de opnames van de film De Wilde Stad en schreef hij het boek De Meerkoet, dat in 2018 werd genomineerd voor de Jan Wolkersprijs.

Deze lezing is VOLgeboekt, je kunt je niet meer aanmelden voor deze lezing.

Donderdag 17 januari 2019

Ruud Kampf: Visarend straks ook broedvogel in Haarlem?
(en waarom niet in Haarlem, wie had de Lepelaar kolonie in Haarlemmerliede verwacht…..?)

Ruud Kampf heeft al vele jaren grote belangstelling voor Visarenden. Al toen DDR nog niet voormalig was hielp hij bij het ringen van visarenden. Hij zal U meenemen naar broedgebieden van visarenden in Europa, maar ook in Florida, Kenia, Nepal, Oman en Mexico. Ook zal hij uitgebreid ingaan op het gebruik van satellieten om de trek van visarenden te volgen. U leert dat Visarenden onopvallende bosvogels zijn, die ook in hoogspanningsmasten broeden, dat het broedgeval in de Biesbosch misschien niet het eerste in Nederland was, maar dat we op de Hoge Veluwe naar Visarend nesten moeten zoeken, dat een visarend zes weken in Nederland kan verblijven zonder gezien te worden, dat een Visarend een veel interessantere soort is dan een Zeearend…

Voor meer informatie, zie de Facebook groep Visarenden in Nederland:

De lezing vangt deze keer om 20.00 uur aan en duurt tot 22.00 uur.

Woensdag 6 Maart 2019

Dirk Tanger en Bruno Ens: Alles over “onze” Haarlemse scholeksters en meer …

Dirk Tanger en Bruno Ens verzorgen samen deze lezing, Dirk vertelt over “onze” Haarlemse scholeksters en Bruno over het onderzoek op nationaal niveau naar de achteruitgang van de soort.

DIRK TANGER is projectleider van Landschap Noord-Holland/Natuurlijke Zaken en weidevogel specialist.
Sinds een groot aantal jaren worden kuikens van Scholeksters in het Vogelhospitaal Haarlem opgevangen en met de hand groot gebracht. Om een idee te hebben van de overleving is begonnen met het ringen van deze kuikens vlak voordat zij worden vrij gelaten. Er wordt nu een combinatie van kleurringen met codes gebruikt, waardoor de vogel individueel herkenbaar is. De eerste terugmeldingen van kuikens met kleurringen geven interessante informatie.

BRUNO ENS is sinds 2006 Senior onderzoeker en leider team Kust, Wad en Water bij SOVON Vogelonderzoek Nederland. Projectleider van diverse grote wetenschappelijke onderzoekprojecten op het gebied van effecten van menselijke activiteiten op de natuur in wadgebieden: klimaatverandering, bodemdaling door gaswinning, verstoring door recreatie, mechanische schelpdiervisserij.
Hij komt ons vertellen over CHIRP-project (Cumulative Human Impact on biRd Populations).Dit project zoekt antwoord op de vraag: waarom gaat de scholekster in aantallen achteruit en kunnen wij het tij keren? In het project wordt onderzocht wat het effect van verschillende menselijke invloeden is op de populatie Scholeksters.

Woensdag 6 maart 2019 van 19.00 uur-21.00 uur

Vergierdeweg 292
2026 BJ Haarlem
(Parkeren buiten het terrein)

We hebben maar beperkt ruimte , dus meld je snel aan!
Vol=vol, alleen na bevestiging van ons ben je zeker van een plek