Maatregelen tegen vogelgriep nog wel van kracht

Om het brengen van gewonde vogels te faciliteren heeft het Vogelhospitaal de inrichting aangepast zodat bezoekers de balie weer kunnen bereiken. In verband met de zeer besmettelijke vogelgriep was het terrein een paar maanden afgesloten en werden vogels bij het hek afgegeven. “Onze bestaansreden is vogels in nood helpen en daarom hebben wij besloten het terrein zo in te richten dat ambulances en particulieren ons weer gemakkelijk kunnen bereiken,” vertelt beheerder Wiebe.

Vooral nu het broedseizoen is begonnen is een goede bereikbaarheid extra belangrijk want normaliter is dit de drukste periode voor de voorziening aan de Vergierdeweg 292 in Haarlem-Noord.

Wel roept het hospitaal particulieren op bepaalde vogelsoorten niet aan te raken of bij twijfel de dierenambulance in te schakelen. “Het gaat met name om watervogels zoals eenden, ganzen en zwanen,” aldus beheerder Maria Elisa Hobbelink. “Maar ook kraaiachtigen, roofvogels, hoenderachtigen (kippen, kalkoenen, kwartels), waad- en strandvogels (o.a. reigers, ooievaars, steltlopers, meeuwen) of spreeuwen dragen een hoger risico.”

De minst risicovolle groep betreft typische tuinvogels zoals merels, mussen en mezen.

Aannameruimte

De receptie is nu weer toegankelijk; doordat de tussendeur op slot blijft is deze ruimte afgezonderd van de rest van het hospitaal. Particulieren mogen hier naar binnen. Ook de parkeerplaats is weer open. De verboden gebieden zijn gemarkeerd met rood-witte kettingen en bordjes.

Vangen en brengen

Zieke of gewonde vogels brengen kan op alle dagen tussen 09.00 en 17.00 uur. Vangen gaat het makkelijkst door voorzichtig een doek (bijvoorbeeld theedoek) over de vogel heen te werpen. Pak het dier vervolgens als een pakketje op en plaats deze in een doos met luchtgaten. In het donker blijft de vogel het rustig en kan hij bijkomen. Het is dan niet nodig om de patiënt eten of drinken te geven. In sommige gevallen kan dat zelfs gevaarlijk zijn vanwege schade aan de slokdarm.

De dierenambulance komt vogels gratis ophalen, tel. (088 –81 13 680 (24 uur per dag bereikbaar)).