Aanleveren zieke vogels liever via Dierenambulance

Om zichzelf en anderen tegen de zeer besmettelijke vogelgriep te wapenen, tooien medewerkers zich in een soort marsmanpak bij het aannemen van nieuwe patiëntjes.
Het is momenteel jammerlijk gesteld met de jaarlijks terugkerende vogelgriep. “Helaas doet een ‘hoogpathogene variant van de zoönose’ de ronde,” vertelt Maria Elisa Hobbelink, beheerder, paraveterinair en bioloog. “Deze is zeer besmettelijk en veelal dodelijk voor vogels. De kans dat een mens wordt getroffen door het virus is klein, maar niet onmogelijk. Daarom hebben we de maatregelen aangescherpt.”

Bezoekers mochten afgelopen twee jaar vanwege corona slechts het erf aan de Vergierdeweg betreden. Momenteel is aanleveren alleen bij het hek toegestaan. “Aangekleed als een soort marsmannetjes halen wij ze dan op. Patiënten uit de ‘hoog risico’-categorie gaan direct tien dagen in quarantaine.” Dat zijn vooral watervogels en hoenderachtigen en aaseters zoals kraaien, kauwen en roofvogels die besmette kadavers eten.

De voorziening in Haarlem-Noord krijgt soms zeer risicovolle slachtoffers binnen die het virus gemakkelijk kunnen verspreiden. “De ophokplicht, die al een aantal maanden geldt, is niet gericht op vogelopvangen,” aldus Maria Elisa. “De overheidsregels zijn gericht op de pluimveesector. Maar wilde vogels kan je niet behandelen als pluimvee. Wij vallen tussen wal en schip en hebben daarom onze eigen quarantaine regels opgesteld.”

De aangeleverde slachtoffers lijden extra door het uitblijven van een sneltest. “Wekenlang opgesloten zitten om op de uitslag van een test te wachten, is schadelijk voor wilde vogels,” zegt Maria Elisa. Zij pleit er voor om spoed te zetten achter de sneltest, want dit type virussen zal onder andere vanwege klimaatopwarming steeds vaker voorkomen. Een vaccinatie tegen de vogelgriep? “Die zal weinig uithalen, want hoe moet je dieren in het wild vaccineren?”

Vogels brengen

Gewonde of zieke vogels kunnen tussen 9.00 en 16.00 uur bij het hek aangeboden worden. Bel ter plekke: (023)-525 53 02. Maar het beste is zieke vogels zo min mogelijk aan te raken; vergeet niet dat het om een zoönose gaat! Op laten halen door de plaatselijke dierenambulance geniet daarom de voorkeur.