Vogelhospitaal gooit het hek open

De vogelgriep duurt dit jaar langer dan andere jaren. Ofschoon de ophokplicht nog van kracht is, heeft het Vogelhospitaal besloten dat het publiek toch weer gewonde of zieke vogels mag brengen. Sinds november 2020 mocht dat niet meer.

“Omdat het hoogseizoen in aantocht is hebben wij de afweging gemaakt tussen het risico op vogelgriep binnenhalen of het in de steek laten van honderden slachtoffers die onze hulp hard nodig zullen hebben,” aldus het bestuur van de faciliteit aan de Vergierdeweg 292 in Haarlem-Noord.

Afgelopen maanden mochten slachtoffers alleen door de dierenambulances worden aangevoerd.

Maar: “Uit een inventarisatie blijkt dat de meest voorkomende soorten die nu positief testen zoals brandgans, wulp en kanoet bij ons niet vaak binnen gebracht worden. Risicogroepen zijn buizerds, ganzen, steltlopers en in mindere mate gespecialiseerde muizenjagers zoals torenvalk en uilen. Ook o.a. eenden, ganzenpulletjes en jonge meeuwtjes kunnen het virus bij zich dragen ofschoon de kans klein is.”
Het hospitaal wil echter de grote groep die normaliter tijdens het hoogseizoen wordt binnengebracht, zo’n 2.000 tot 2.500 vogels, niet in de kou laten staan. “Het hek gaat open en we nemen weer alle vogelsoorten aan!”

Uiteraard blijven de corona maatregelen van kracht.

Dit betekent dat slechts één persoon tegelijk naar binnen mag om een vogel af te geven. De brenger moet eerst door een speciaal voetenbadje lopen om te voorkomen dat via schoenen alsnog de vogelgriep naar binnensluipt. Openingstijden: dagelijks 9.00 tot 17.00 uur.

Medewerkers zullen behoedzaam optreden en zijn voorlopig gebonden aan extra hygiënemaatregelen. Zodra de temperaturen stijgen, waait de vogelgriep waarschijnlijk over.