Jubilaris vraagt geld voor bassins

Treurige aanblik bevroren vogels noopte tot oprichting vogelhospitaal

Hij zag zoveel doffe ellende in de barre winter van 1956 dat Chr . F . Keijser een bliksemactie opzette voor vogels. Dat is nu 65 jaar geleden. “Alleen brood strooien had geen zin voor vastgevroren meerkoeten, eenden en andere watervogels,” zo noteerde hij. Het dierenasiel aan de Ridderstraat werd als noodopvang gebruikt terwijl de media hielp bij het aanleveren van hulpkrachten en voedsel voor de kommerende vogels.

Voedselhulp voor meerkoeten in de ijskoude winter van 1963. (Foto: archief Vogelhospitaal)

“Maar wat wisten wij eigenlijk van diverse vogelsoorten af?” Drommen belangstellenden luisterden in café Brinkmann naar de bekende ornitholoog Jan P. Strijbos en dr. A.F.J. Portielje, inspecteur van de levende have van Artis. Zo kwam een eerste financiële bijdrage van fl. 35 binnen. Een aansluitende straatcollecte met de Unie van Vrijwilligers (UVV) hield automatische geldtelmachines en kassiers tot diep in de nacht bezig.

Van meet af aan was er vanuit het publiek een enorme betrokkenheid – aangezwengeld door o.a. een tv-uitzending en bioscoopjournaal van Polygoon/Profilti en later door presentator Bert Garthof. Zelfs het koningshuis en bekende Nederlanders leefden mee.

Het comité richtte ‘Stichting Vogelrampenfonds Haarlem & Omstreken’ op met als bestuur mr. W. Boers – voorzitter, G. de Bock – secretaris, Chr. F. Keijser – penningmeester, mr. B.W. Stomps – vice-voorzitter en leden J.A. Dorresteyn, E.D. des Bouvrie en dierenarts dr. J. Heck.

Stadskweektuin

De voormalige locatie aan de Kweektuinstraat die zo’n 40 jaar lang dienst deed. (Foto: archief Vogelhospitaal)

Later werden een oude chrysantenkas van de Stadskwekerij evenals de voor Haarlemmers bekende ‘Orangerie’ aan de Kweektuinstraat in gebruik genomen. Het hospitaal schreef historie in de bizar koude winter van 1963. Met militaire precisie werden ‘onvoorstelbare hoeveelheden’ tarwe, voedergranen en tienduizenden broden uitgestrooid in de natuur. Ook scholen in en rondom Haarlem hielpen met snijden.

Een bijzondere ziekenbroeder, de heer Prevost, nam van ’s morgens tot ’s avonds met ontroerende toewijding de verzorging op zich van de zieke en kleumende vogels.

Onder begeleiding van twee muziekkorpsen bij het speciaal door Jules de Corte geschreven liedje ‘Wij laten de vogels vrij’, keerden honderden gerevalideerde vogels terug naar de natuur bij het Noordzeekanaal. Voor het spektakel, dat de NOS versloeg, stelde de NZH zes autobussen voor schoolkinderen en vrijwilligers ter beschikking terwijl de vogels met vier grote vrachtauto’s arriveerden.

Uit z’n voegen gebarsten

De opvang werd constant aangepast om uit te groeien tot een volwaardig hospitaal. Er kwamen steeds meer vogels binnen en uiteindelijk barstte de kas bijna uit z’n voegen. Bovendien was het er zomers erg warm.

In maart 2015 werd intrek genomen aan de Vergierdeweg 292 in Haarlem, een beter bereikbaarder, groter en modernere locatie die bovendien omringd is door beschermd natuurgebied De Hekslootpolder . Hier is tevens ruimte voor educatie over bewustwording en behoud van flora en fauna.

Trots

Beheerder Wiebe Boomsma: “We hebben een historie om trots op te zijn! Al 65 jaar redden we duizenden vogels per jaar.” Inmiddels drijft de professionele opvang op ruim 50 vrijwilligers en een klein team betaalde krachten.

“Helaas moeten we ons 65-jarige jubileum op 22 maart stil vieren,” vertelt Nancy Bromet, voorzitter . “Hopelijk gunt corona ons later dit jaar een feestelijke open dag.” Uiteraard is er het gehele jaar aandacht voor het kroonjaar op de Facebookpagina en eigen website.

Cadeautje

De jubilaris hoopt dat dierenliefhebbers willen helpen haar droom te realiseren. “Met zogeheten ‘overloopbassins’ willen we jonge en herstellende watervogels de mogelijkheid bieden om zowel binnen als buiten te zwemmen, zonder dat wij ze telkens moeten oppakken,” vertelt beheerder en bioloog Maria-Elisa Hobbelink. “De plannen worden stapsgewijs gerealiseerd en kosten veel geld. We zijn afhankelijk van donateurs, sponsoren en fondsen.”

Giften zijn welkom op NL73 INGB 0000199399 t.n.v. Stichting Vogelrampenfonds.

Op de website staan veel mooie verhalen uit de oude doos: www.vogelhospitaal.nl/over/historie/