Van beton naar vogelparadijs

Beton eruit, oase erin. Vogelhospitaal Haarlem timmert aan de weg voor het milieu. Ook andere gasten zoals insecten, kleine zoogdieren en mensen zijn welkom in het paradijs.

Het klinkt als uit vers uit Genesis: een inheemse tuin vol nectargevende en vruchtdragende beplanting plus twee bloemenweides. Met een hoge biodiversiteitswaarde door een grote variatie bomen, struiken en bloemen die zo lang mogelijk nectar en vruchten produceren. Takkenrillen, fikse houtstukken, kale zandplekken en broedkasten bieden nestgelegenheid aan insecten, vogels en kleine zoogdieren. Een deel van het perceel wordt afgeplagd en ingezaaid met een biologisch inheems bloemrijkmengsel. De erfgrens krijgt een verhoogde houtsingel en een door plaggen gevormde wal met inheemse struiken. De geveltuintjes zijn voorzien van plezierig groen voor fauna evenals de kale plekken in de vogelbosjes.

“Met vreugde schenken we dit ‘all-inclusief vijfsterrenverblijf’ aan de natuur,” vertelt secretaris Nancy Bromet. “Zo’n 250m2 beton is eruit, afkomstig van de voormalige mest- en materiaalopslag aan de Vergierdeweg en 10 geveltuinen.”

Initiatiefnemer en coördinator, vrijwilliger Linda, voormalig natuurgids bij het IVN en fanatiek hobbyist thuis: “Ik vind het leuk om op meer plekken biodiversiteit te realiseren. Het hospitaal is een uitgelezen kans.” Met de secretaris werd eind 2019 een subsidie-aanvraag ingediend waarbij ook jeugdinzet beoogd was.

Het ‘Betrekken bij Groen Fonds’ van provincie Noord-Holland, de J.C. Ruigrok Stichting en een anonieme donor schonken de benodigde financiën.
“Door corona is het nu moeilijk veel jeugd erbij te betrekken,” vertelt Linda. “Daarom zijn we onlangs begonnen met onze eigen vrijwilligers.”

De beheerders zijn trots: “Hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen,” zeggen ze. “Niet alleen kunnen schoolklassen hier een educatieve rondleiding krijgen, ook is dit een prachtige rustplek voor onze vrijwilligers en bezoekers maar het draagt bovenal bij tot een gezondere leefomgeving doordat het fijnstof afvangt en geluiddempend is terwijl bomen en struiken schaduw geven, warmte absorberen, zuurstof produceren, vocht in de bodem vasthouden en de atmosfeer verkoelen.”

Over bezoekmogelijkheden volgt te zijner tijd meer informatie.