HAARLEM – Niet het virus zelf, maar de Coronamaatregelen treffen het Vogelhospitaal in Haarlem-Noord zwaar.

“Giften via deurcollectes, braderieën en onze open dag zijn weggevallen,” vertelt Nancy Bromet, secretaris van Stichting Vogelrampenfonds. “Al deze activiteiten zijn opgeschort vanwege de Coronamaatregelen. Dat betekent een gat op onze jaarrekening van circa 15 procent terwijl ons voortbestaan op termijn al onzeker is door een niet-sluitende begroting. We hebben dus alle steun nodig!”

Het hospitaal is voor de dagelijkse voeding en medicijnen voor haar patiëntjes afhankelijk van giften. Ze krijgt beperkt subsidie van vijf gemeenten. “Maar daarmee is onze voedselvoorziening niet gewaarborgd. Mogelijk krijgen we nog wat steun van de provincie, maar hoeveel en wanneer is niet duidelijk.”

Met iedere donatie, groot of klein, is de opvangfaciliteit aan de Vergierdeweg 292 in Haarlem, blij. Donaties zijn welkom op: Stichting Vogelrampenfonds, IBAN NL73 INGB 0000 199 399 onder vermelding van ‘donatie’.

Structurele donaties vanaf 40 euro met een minimum looptijd van vijf jaar zijn via de ‘overeenkomst periodieke schenking’, fiscaal aftrekbaar. Zie: www.vogelhospitaal.nl/help-mee/donateur.