Het Vogelhospitaal nodigt iedereen uit om de laatste lezing van het winterseizoen bij te wonen. De toegang is gratis. Deze lezing is op woensdag 6 maart om 19.00 uur en gaat over Bonte Pietjes!
Oftewel, scholeksters.

Dirk Tanger en Bruno Ens verzorgen samen deze lezing, Dirk vertelt over “onze” Haarlemse scholeksters en Bruno over het onderzoek op nationaal niveau naar de achteruitgang van de soort.

DIRK TANGER is projectleider van Landschap Noord-Holland/Natuurlijke Zaken en weidevogel specialist.
Sinds een groot aantal jaren worden kuikens van Scholeksters in het Vogelhospitaal Haarlem opgevangen en met de hand groot gebracht. Om een idee te hebben van de overleving is begonnen met het ringen van deze kuikens vlak voordat zij worden vrij gelaten. Er wordt nu een combinatie van kleurringen met codes gebruikt, waardoor de vogel individueel herkenbaar is. De eerste terugmeldingen van kuikens met kleurringen geven interessante informatie.

BRUNO ENS is sinds 2006 Senior onderzoeker en leider team Kust, Wad en Water bij SOVON Vogelonderzoek Nederland. Projectleider van diverse grote wetenschappelijke onderzoekprojecten op het gebied van effecten van menselijke activiteiten op de natuur in wadgebieden: klimaatverandering, bodemdaling door gaswinning, verstoring door recreatie, mechanische schelpdiervisserij.
Hij komt ons vertellen over CHIRP-project (Cumulative Human Impact on biRd Populations).Dit project zoekt antwoord op de vraag: waarom gaat de scholekster in aantallen achteruit en kunnen wij het tij keren? In het project wordt onderzocht wat het effect van verschillende menselijke invloeden is op de populatie Scholeksters.

Woensdag 6 maart 2019 van 19.00 uur-21.00 uur

Vergierdeweg 292
2026 BJ Haarlem
(Parkeren buiten het terrein)

We hebben maar beperkt ruimte , dus meld je snel aan via:
Email: beheerder@vogelhospitaal.nl
Vol=vol, alleen na bevestiging van ons ben je zeker van een plek

Voor meer informatie, kijk op de website
Of volg ons op Facebook