Uitnodiging lezing Remco Daalder, stadsecoloog van Amsterdam

De winterlezingen in het Vogelhospitaal gaan weer van start, er zijn 3 interessante lezingen gepland die gratis toegankelijk zijn. We beginnen met een lezing van Remco Daalder op woensdag 14 november.

Zijn lezing draagt de veelbelovende titel:

“Gierzwaluwen, meerkoeten en ander exotisch gevogelte. Over wereldreizigers, thuisblijvers en immigranten”

Remco Daalder is stadsecoloog en schreef verschillende boeken over de Amsterdamse stadsnatuur.

In 2014 ontving hij de Jan Wolkersprijs voor zijn boek De Gierzwaluw. Daarna adviseerde hij bij de opnames van de film De Wilde Stad en schreef hij het boek De Meerkoet, dat in 2018 werd genomineerd voor de Jan Wolkersprijs.

Woensdag 14 november 2018 in het Vogelhospitaal van 19.00-21.00 uur
Vergierdeweg 292
2026 BJ Haarlem
(Parkeren buiten het terrein)

We hebben maar beperkt ruimte , dus meld je snel aan:
Email: beheerder@vogelhospitaal.nl
Telefoon: 023-5255302

De 2e lezing zal worden verzorgd door Inge Hagens van de Vogel- en Natuurwacht Flevoland, zij was
betrokken bij de eerste tellingen en kolonisaties van vogels op Nederlandse nieuwste land: De
Marker Wadden.
De 3e lezing in maart 2019: Dirk Tanger van Landschap Noord Holland over zijn onderzoek bij
scholeksters en Bruno Ens van SOVON over het landelijke onderzoek .
Voor meer informatie, kijk op de website www.vogelhospitaal.nl
Of volg ons op Facebook https://nl-nl.facebook.com/HetVogelhospitaal