Het Vogelhospitaal nodigt iedereen van harte uit voor de winterlezingen, zet ze al vast in de agenda.

13 december 2017, Steve Geelhoed over tellingen van zeevogels op de Noordzee vanuit vliegtuigjes en de conclusies die getrokken kunnen worden aan de hand van de resultaten

17 januari 2018, Arjan Dwarshuis over zijn record voor het Biggest Year!!

21 februari 2018, Camilla Dreef over haar onderzoek naar onze ‘eigen’ (en andere) lepelaars.

Zo’n 2 weken voor iedere lezing zullen wij iets meer vertellen over iedere lezingĀ  en praktische details geven over tijden, aanmeldingen, parkeren enz. enz.

Voor meer informatie, volg ons op Facebook
Of kijk op de website www.vogelhospitaal.nl